Rejestr

Rejestr Umów UG Wielowieś


Nr w rejestrze Nr umowy Wykonawca Zakres wykonywanych prac Okres trwania umowy Kwota umowy
63/13 314/2013/83/MN/zs/D Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Umowa dotacji Nr 314/2013/83/MN/zs/D - Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego. 2013-09-15 / 2013-11-20 10870 zł
67/13 Marbo 
Bożena Lewszczyńska-Richter 
2013-07-23 / 3075
68/13 AT GROUP S.A.  2013-09-04 / 2013-09-10 2460
69/13 Spółka Wodna  dotacja na czyszczenie rowu melioracyjnego w Dąbrówce 2013-09-13 / 2013-10-30 5000
62/13 91/2012/83/OA/oe/U WFOŚ i GW 
Wfoś 
umorzenie kwoty pożyczki "SUW Świbie" na "Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Wielowsi" 2013-08-06 / 2013-07-31 39020
66/13 ANBUD 
Andrzej Ptak 
2013-07-23 / 3075
65/13 Telekomunikacja polska S.A.  2013-09-02 / 2014-09-02 142,68
64/13 Leon Tomczak  dotacja na przydomową oczyszczalnie ścieków 2013-08-20 / 2013-12-15 1672,80
1/14 z dnia 15.01.2014 P.H.U. "Nord" Oddział Południe 
Krzysztof Kaczorowski 
dzierżawa działek pod kontenery do zbiórki odzieży używanej 2014-01-15 / 2014-04-14 129,15/ miesiąc
2/14 z dnia 14.01.2014 Diecezja Gliwicka  współpraca w przygotowaniu i realizacji projektu dla działania 3.3 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśnicze na działce nr 331/12 wraz z przyłączami" 2014-01-09 / 2015-12-31 0,00


Liczba odwiedzin: 2745