Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-06-27 09:18:51 Urząd Gminy / Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Wielowieś Krzysztof Kocot Edycja artykułu
2017-06-27 09:16:29 Czerwiec / Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2017-06-27 09:15:03 Kadencja 2014 - 2018 / Protokół Nr 11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2017-06-26 10:06:31 2017 r. / OŚ.271.1.3.2017 Dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Pyskowicach, ZSP w Wielowsi i ZSP w Świbiu w roku szkolnym 2017/2018 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2017-06-20 14:06:56 Kadencja 2014 - 2018 / Protokół Nr 21 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2017-06-20 14:04:36 Pozostałe ogłoszenia, obwieszczenia i informacje / Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji w miesiącach lipiec - sierpień Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2017-06-20 14:01:16 Pozostałe ogłoszenia, obwieszczenia i informacje / Zarządzenie Wojewody nr 1_2017 z dn. 28.04.2017 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego Krzysztof Kocot Archiwizacja artykułu
2017-06-20 13:59:14 Pozostałe ogłoszenia, obwieszczenia i informacje / Obwieswzczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: „Budowa gazzciągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Tworóg - Kędzierzyn” w ramach budowy gazociągu Tworóg - Kędzierzyn - Zdzieszowice - Wroclaw wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw śląskiego, polskiego i dolnośląskiego”, Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2017-06-20 09:58:00 2017 r. / Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wielowieś Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2017-06-20 09:55:55 2017 r. / OŚ.271.1.2.2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wielowieś - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Krzysztof Kocot Publikacja artykułu