Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-23 14:17:21 Kadencja 2014-2018 / XXVIII Sesja Rady Gminy Wielowieś Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2018-04-23 13:47:39 2018 r. / OŚ.271.1.4.2018 Dostawa pomocy dydaktycznych, na potrzeby realizacji projektu "Edukacja na wysokim poziomie w Gminie Wielowieś” - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnienia do treści SIWZ Krzysztof Kocot Edycja artykułu
2018-04-23 13:47:10 2018 r. / OŚ.271.1.4.2018 Dostawa pomocy dydaktycznych, na potrzeby realizacji projektu "Edukacja na wysokim poziomie w Gminie Wielowieś” - Informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Krzysztof Kocot Edycja artykułu
2018-04-23 13:46:40 2018 r. / OŚ.271.1.4.2018 Dostawa pomocy dydaktycznych, na potrzeby realizacji projektu "Edukacja na wysokim poziomie w Gminie Wielowieś” - Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ Krzysztof Kocot Edycja artykułu
2018-04-23 11:50:17 2018 r. / OŚ.271.1.4.2018 Dostawa pomocy dydaktycznych, na potrzeby realizacji projektu "Edukacja na wysokim poziomie w Gminie Wielowieś” - Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ Krzysztof Kocot Edycja artykułu
2018-04-23 11:49:00 2018 r. / OŚ.271.1.4.2018 Dostawa pomocy dydaktycznych, na potrzeby realizacji projektu "Edukacja na wysokim poziomie w Gminie Wielowieś” - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnienia do treści SIWZ Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2018-04-20 10:13:10 Kwiecień / Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Wielowíeś z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: podziału subwencji oświatowej przeznaczonej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2018 roku Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2018-04-20 10:12:22 Kwiecień / Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym gminy na 2018 r. Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2018-04-20 10:11:54 Kwiecień / Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 12.04.2018 r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Wielowieś na 2018 r. Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2018-04-20 08:27:30 2018 r. / Zakup urządzeń multimedialnych- pendrive- protokół w ramach zapytania ofertowego nr 2.2018 z dn. 29.03.2018 Krzysztof Kocot Publikacja artykułu