Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-04-28 12:56:35 Pozostałe ogłoszenia, obwieszczenia i informacje / Zarządzenie Wojewody nr 1_2017 z dn. 28.04.2017 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2017-04-28 09:07:49 Kwiecień / Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 20-04-2017 r. w sprawie: zmian w planie finansowym gminy na 2017 r. Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2017-04-28 09:06:56 Kwiecień / Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 20-04-2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wielowieś na 2017 r. Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2017-04-28 09:05:20 Kadencja 2014 - 2018 / Protkołół Nr 12a z posiedzenia Komisji ds. Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2017-04-28 07:45:23 2017 r. / EG.271.8.2017 Zakup i dostawa namiotów imprezowych dla potrzeb sołectw na terenie Gminy Wielowieś - Zaproszenie do złożenia ofert Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2017-04-28 06:57:45 Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych / Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok Krzysztof Kocot Edycja artykułu
2017-04-27 12:57:48 2017 r. / EG.271.6.2017 Zakup i dostawa namiotów imprezowych dla potrzeb sołectw na terenie Gminy Wielowieś - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2017-04-27 12:56:51 2017 r. / EG.271.7.2016 Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw dla sołectw gminy Wielowieś - Zmiana zaproszenia do złożenia ofert Krzysztof Kocot Edycja artykułu
2017-04-27 12:54:37 2017 r. / EG.271.7.2016 Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw dla sołectw gminy Wielowieś - Zmiana zaproszenia do złożenia ofert Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2017-04-26 14:21:48 Pomoc publiczna i ulgi w podatkach / Informacja dotycząca wykonania budżetu Gminy Wielowieś za I kwartał 2017 rok Krzysztof Kocot Publikacja artykułu