Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-10-24 13:10:30 Październik / Zarządzenie Nr 152/2017 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 16 października 2017 r. w sprawie: zmian w planie finansowym gminy na 2017 r. Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2017-10-24 13:07:39 Październik / Zarządzenie Nr 151/2017 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 16.10.2017 r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Wielowieś na 2017 r. Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2017-10-23 14:07:14 Październik / Zarządzenie Nr 153/2017 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu w którym wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2017-10-20 13:14:04 Październik / Zarządzenie Nr 155/2017 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 20 października 2017 r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Radosław Trzciński Publikacja artykułu
2017-10-20 13:09:52 Październik / Zarządzenie Nr 154/2017 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 20 października 2017 r. w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Radosław Trzciński Publikacja artykułu
2017-10-20 13:07:33 2017 r. / EG.271.20.2017 Budowa sieci oświetleniowej w miejscowości Borowiany ul. Pod Borem - ETAP I - Zawiadomienie o wyborze oferty Radosław Trzciński Publikacja artykułu
2017-10-19 15:14:46 Kadencja 2014-2018 / Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 26.10.2017 Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2017-10-19 12:09:54 Kadencja 2014 - 2018 / Wielowieś Krzysztof Kocot Edycja artykułu
2017-10-18 12:06:18 2017 r. / OŚ.271.1.6.2017 „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły podstawowej w Świbiu” - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2017-10-17 08:11:30 Październik / Zarządzenie Nr 149/2017 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 09 października 2017 r. w sprawie : zmian w planie finansowym gminy na 2017 r. Krzysztof Kocot Publikacja artykułu