Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-21 11:25:39 2018 r. / OŚ.271.1.5.2018 DOWÓZ i ODWÓZ DZIECI DO: SZKOŁY SPECJALNEJ W PYSKOWICACH, ZSP W WIELOWSI I ZSP W ŚWIBIU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - Informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnienia do treści SIWZ Radosław Trzciński Publikacja artykułu
2018-06-20 14:22:07 2018 / Uchwała Nr XXX/283/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2018 Radosław Trzciński Publikacja artykułu
2018-06-20 14:20:15 2018 / Uchwała Nr XXX/282/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy Wielowieś do związku metropolitalnego - Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Radosław Trzciński Publikacja artykułu
2018-06-20 14:13:57 2018 / Uchwała Nr XXX/281/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wielowieś w drodze inkasa Radosław Trzciński Publikacja artykułu
2018-06-20 14:09:46 2018 / Uchwała Nr XXX/280/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wielowieś Radosław Trzciński Publikacja artykułu
2018-06-20 14:05:54 2018 / Uchwała Nr XXX/279/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 r. Radosław Trzciński Publikacja artykułu
2018-06-20 14:03:35 2018 / Uchwała Nr XXX/278/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wielowieś za 2017 rok Radosław Trzciński Publikacja artykułu
2018-06-20 13:53:51 Kadencja 2014 - 2018 / Protokół Nr 22 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu w dn. 17.05.2018r Radosław Trzciński Publikacja artykułu