Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-23 11:30:15 Nabory i konkursy / Lista uczestników projektu „parasolowego” z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii Krzysztof Kocot Edycja artykułu
2018-01-23 10:40:27 Nabory i konkursy / Lista uczestników projektu „parasolowego” z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2018-01-22 13:08:08 2017 r. / OŚ.271.1.9.2017 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Gajowice oraz miejscowości Wiśnicze - Zawiadomienie o wyborze oferty Krzysztof Kocot Edycja artykułu
2018-01-22 13:04:53 2017 r. / OŚ.271.1.9.2017 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Gajowice oraz miejscowości Wiśnicze - Zawiadomienie o wyborze oferty Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2018-01-18 15:49:28 Styczeń / Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Wielowieś z dnia18 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielowieś na rok szkolny 2018/19 Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2018-01-18 15:46:42 Kontrole zewnętrzne / Kontrola projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielowieś” Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2018-01-18 15:44:10 Kadencja 2014-2018 / Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnej Komisji Rady Gminy Wielowieś Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2018-01-18 12:52:08 2017 r. / OŚ.271.1.7.2017 „Budowa infrastruktury do pozyskania energii ze źródeł odnawialnych na ujęciach wody oraz stacjach uzdatniania wody na terenie Gminy Wielowieś” - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2018-01-17 14:52:19 2017 r. / EG.271.1.2018 Wykonanie wyceny nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielowieś - Zawiadomienie o wyborze oferty Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2018-01-17 14:22:44 2017 r. / OŚ.271.1.8.2017 „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły podstawowej w Świbiu – Wymiana stolarki okiennej” - Zawiadomienie o wyborze oferty Krzysztof Kocot Publikacja artykułu