Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-08-17 16:01:03 Sierpień / Zarządzenie Nr 119/2017 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 10 sierpnia 2017 r. sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2017-08-17 15:51:59 2017 r. / Kontrola przeprowadzona w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierotach w zakresie wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2017-08-17 15:48:41 2017 r. / Kontrola przeprowadzona w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielowsi wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2017-08-17 15:45:26 2017 r. / EG.271.15.2017 Dostawa i montaż urządzenia placu zabaw dla sołectwa Zacharzowice - Zawiadomienie o wyborze oferty Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2017-08-17 15:45:23 2017 r. / EG.271.14.2017 Usługa technicznego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Wielowsi oraz budynku Ośrodka Zdrowia w Wielowsi” - Zawiadomienie o wyborze oferty Krzysztof Kocot Archiwizacja artykułu
2017-08-17 15:44:39 2017 r. / EG.271.15.2017 Dostawa i montaż urządzenia placu zabaw dla sołectwa Zacharzowice - Zaproszenie do złożenia ofert Krzysztof Kocot Archiwizacja artykułu
2017-08-16 13:15:45 Oceny oddziaływania na środowisko / Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pt.: „FARMA ELEKTROWNI WIATROWYCH WIELOWIEŚ WRAZ Z URZĄDZENIAMI DO PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZACĄ”. Krzysztof Kocot Publikacja artykułu