Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-10-16 07:29:59 2018 / UCHWAŁA NR XXXIII/308/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XXIV/248/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielowieś na rok 2018 Krzysztof Kocot Edycja artykułu
2018-10-16 07:29:24 2018 / UCHWAŁA NR XXXIII/303/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Krzysztof Kocot Edycja artykułu
2018-10-16 07:28:52 2018 / UCHWAŁA NR XXXIII/304/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany w statucie Gminy Wielowieś Krzysztof Kocot Edycja artykułu
2018-10-16 07:28:25 2018 / UCHWAŁA NR XXXIII/307/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 4 października 20 I 8 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych Krzysztof Kocot Edycja artykułu
2018-10-16 07:27:50 2018 / UCHWAŁA NR XXXIII/311/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 4 paździemika 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2018 Krzysztof Kocot Edycja artykułu
2018-10-12 10:36:49 Gospodarka nieruchomościami, inne oferty / Zarządzenie N r 148/2018 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 12 października 2018 r. w sprawie: ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych stanowiących Własność Gminy Wielowieś. Krzysztof Kocot Skopiowano
2018-10-12 10:32:34 Październik / Zarządzenie N r 148/2018 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 12 października 2018 r. w sprawie: ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych stanowiących Własność Gminy Wielowieś. Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2018-10-11 15:40:47 Październik / ZĄRZĄDZENIE NR 147/2018 WÓJTA GMINY WIELOWIEŚ z dnia 5 pażdziernika 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym gminy na 2018 r. Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2018-10-11 15:39:27 Październik / ZĄRZĄDZENIE NR 146/2018 WÓJTA GMINY WIELOWIEŚ z dnia 5 pażdziernika 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielowieś na 2018 r. Krzysztof Kocot Publikacja artykułu
2018-10-11 13:01:01 2018 / UCHWAŁA NR XXXIII/311/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 4 paździemika 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2018 Krzysztof Kocot Publikacja artykułu