OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W OKRESIE OD 1.01.2018r. DO 31.12.2018r. 

 

 

  1. W zakresie ochrony i promocji zdrowia

 - Caritas Diecezji Gliwickiej – wysokość przyznanych środków publicznych - 96.000 zł.

 

2. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej

 - LKS „Tęcza” Wielowieś wysokość przyznanych środków publicznych - 65.300 zł.

 - LKS „Naprzód” Świbie wysokość przyznanych środków publicznych - 63.300 zł.

 - LKS „Zryw” Radonia wysokość przyznanych środków publicznych - 36.000 zł.

 

Załączniki

Ogłoszenie wyników.pdf

Data: 2018-01-16 14:37:18 Rozmiar: 58.29k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 226
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kocot
Osoba odpowiedzialna za informację : Wiesława Rabiza
Czas wytworzenia: 2018-01-16 14:35:33
Czas publikacji: 2018-01-16 14:35:33
Data przeniesienia do archiwum: 2018-01-31