Sołtysi i skład rad sołeckich 

 

Lp

Nazwa Sołectwa

Data wyboru

Sołtys

Rada Sołecka

1.

Wiśnicze

07.01.2019r.

Katarzyna Kałuża

Kornelia Morys

Monika Przysambor

2.

Czarków

08.01.2019r.

Irena Szołtysek

Damian Wąsik

Jerzy Labusek

Marek Klawikowski

Denis Kraustwurst

3.

Raduń-Borowiany

09.01.2019r.

Łukasz Dudkiewicz

Mateusz Pierończyk

Katarzyna Latocha

4.

Wielowieś

14.01.2019r.

Mateusz Schütz

Stefania Badura

Aleksander Latoska

Sebastian Gawlik

Jolanta Burdalska

Sabina Jatta

Krzysztof Marciniszyn

Maksymilian Schütz

5.

Błażejowice

15.01.2019r.

Józef Kuchta

Kazimierz Stelmach

Edeltrauda Kołodziej

7.

Gajowice

16.01.2019r.

Danuta Fielauf

Angelina Prudlo

Teresa Galbierz

6.

Sieroty

23.01.2019r.

Stefan Skopek

Anna Cebulla

Marianna Sierla

Czesław Hynowski

Krystyna Sokołowska

8.

Zacharzowice

28.01.2019r.

Anna Strancich

Rajmund Nentwich

Robert Keller

9.

Dąbrówka

29.01.2019r.

Jan Kalka

Józef Bujara

Patryk Zienć

Łukasz Obrusznik

Andrzej Kalka

10.

Świbie

30.01.2019r.

Małgorzata Jendrysik

Maria Knopp

Andrzej Damaszek

Bernard Zdrzałek

Dariusz Dereziński

11.

Kieleczka

04.02.2019r.

Brygida Pabisiak

Irena Miszczak

Anna Zuber

12.

Radonia

05.02.2019r.

Renata Szyguła

Ewa Suda

Krystian Poloczek

Henryk Glogaza

Bożena Burda

 
 

Liczba odwiedzin : 35
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kocot
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewelina Wróbel
Czas wytworzenia: 2019-02-06 09:27:04
Czas publikacji: 2019-02-06 09:27:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak