Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR IV/26/2019 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: IV/26/2019
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2019.01.24
- tytuł aktu: w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2019
- Pozycja: 732
- Data ogłoszenia: 28 stycznia 2019
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=732

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2019-01-25
UCHWAŁA NR IV/27/2019 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wielowieś na dofinansowanie kosztów modernizacji żródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wielowieś na lata 2018-2022

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: IV/27/2019
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2019.01.24
- tytuł aktu: w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wielowieś na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wielowieś na lata 2018-2022

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2019
- Pozycja: 733
- Data ogłoszenia: 28 stycznia 2019
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=733

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2019-01-25
UCHWAŁA NR IV/29/2019 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 5 grudnia 2018 r. dotyczącej powołania Stałej Komisji ds. Społecznych

2019-01-25
UCHWAŁA NR IV/28/2019 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś

2019-01-25
UCHWAŁA NR IV/25/2019 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielowsi poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

2019-01-25
UCHWAŁA NR IV/24/2019 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wielowsi

2019-01-25