Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OŚ.271.1.4.2018 Dostawa pomocy dydaktycznych, na potrzeby realizacji projektu "Edukacja na wysokim poziomie w Gminie Wielowieś” - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnienia do treści SIWZ

2018-04-23
OŚ.271.1.4.2018 Dostawa pomocy dydaktycznych, na potrzeby realizacji projektu "Edukacja na wysokim poziomie w Gminie Wielowieś” - Informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

2018-04-19
OŚ.271.1.4.2018 Dostawa pomocy dydaktycznych, na potrzeby realizacji projektu "Edukacja na wysokim poziomie w Gminie Wielowieś” - Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ

2018-04-13
OŚ.271.1.2.2018 Budowa chodnika i zarurowanie rowu przydrożnego przy ulicy Gliwickiej w Wielowsi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2018-04-19
OŚ.271.1.3.2018 Remonty dróg gminnych - SIWZ i Ogłoszenie o zamówieniu

2018-04-06
OŚ.271.1.1.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wielowieś - Informacje z otwarcia ofert

2018-04-05
OŚ.271.1.2.2018 Budowa chodnika i zarurowanie rowu przydrożnego przy ulicy Gliwickiej w Wielowsi - Zawiadomienie o wyborze oferty

2018-04-03