Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OŚ.271.1.5.2018 DOWÓZ i ODWÓZ DZIECI DO: SZKOŁY SPECJALNEJ W PYSKOWICACH, ZSP W WIELOWSI I ZSP W ŚWIBIU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - Informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnienia do treści SIWZ

2018-06-21
OŚ.271.1.6.2018 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Gajowice oraz miejscowości Wiśnicze - Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ

2018-06-14
Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo -gaśniczego 4x4 dla OSP Świbie - Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ

2018-06-14
OŚ.271.1.5.2018 DOWÓZ i ODWÓZ DZIECI DO: SZKOŁY SPECJALNEJ W PYSKOWICACH, ZSP W WIELOWSI I ZSP W ŚWIBIU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ

2018-06-14
OŚ.271.1.4.2018 Dostawa pomocy dydaktycznych, na potrzeby realizacji projektu "Edukacja na wysokim poziomie w Gminie Wielowieś” - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2018-06-11
OŚ.271.1.1.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wielowieś - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2018-06-01
OŚ.271.1.3.2018 Remonty dróg gminnych - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część 2 zamówienia

2018-05-25