Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wielowieś

2018-11-27
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wielowieś

2018-11-27
UCHWAŁA NR XXXIII/304/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany w statucie Gminy Wielowieś

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXXIII/304/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018-10-04
- tytuł aktu: w sprawie zmiany w Statucie Gminy Wielowieś

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 6315
- Data ogłoszenia: 12 października 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6315

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2018-10-11
UCHWAŁA NR XXXIV/318/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2018

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXXIV/318/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018.11.08
- tytuł aktu: w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2018

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 7084
- Data ogłoszenia: 13 listopada 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=7084

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2018-11-13
UCHWAŁA NR XXXIV/316/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XXIV/248/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. z późn. zm w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielowieś na rok 2018

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXXIV/316/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018.11.08
- tytuł aktu: w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XXIV/248/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielowieś na rok 2018

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 7083
- Data ogłoszenia: 13 listopada 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=7083

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2018-11-13
UCHWAŁA NR XXXIV/315/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXXIV/315/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018.11.08
- tytuł aktu: w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 7082
- Data ogłoszenia: 13 listopada 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=7082

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2018-11-13
UCHWAŁA NR XXXIV/3l2/201 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Czarków

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXXIV/312/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018.11.08
- tytuł aktu: w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Czarków

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 7080
- Data ogłoszenia: 13 listopada 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=7080

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2018-11-13
UCHWAŁA NR XXXIV/313/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Świbie

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXXIV/313/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018.11.08
- tytuł aktu: w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Świbie

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 7081
- Data ogłoszenia: 13 listopada 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=7081

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2018-11-13
Uchwała Nr XXXIV/317/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027

2018-11-13
Uchwała Nr XXXIV/314/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielowieś

2018-11-13