Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR III/10/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/303/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: III/10/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018.12.27
- tytuł aktu: w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/303/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2019
- Pozycja: 138
- Data ogłoszenia: 7 stycznia 2019
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=138

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2019-01-04
UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 27 grudnia 2018 r. w uchwalenia budżetu gminy Wielowieś na rok 2019

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: III/20/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018.12.27
- tytuł aktu: w uchwalenia budżetu gminy Wielowieś na rok 2019

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2019
- Pozycja: 140
- Data ogłoszenia: 7 stycznia 2019
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=140

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2019-01-04
UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2018

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: III/18/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018.12.27
- tytuł aktu: w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2018

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2019
- Pozycja: 139
- Data ogłoszenia: 7 stycznia 2019
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=139

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2019-01-04
UCHWAŁA NR lll/14/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: III/14/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018.12.27
- tytuł aktu: w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 8466
- Data ogłoszenia: 31 grudnia 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=8466

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2019-01-04
UCHWAŁA NR IIl/13/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: III/13/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018.12.27
- tytuł aktu: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 8465
- Data ogłoszenia: 31 grudnia 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=8465

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2019-01-04
UCHWAŁA NR III/23/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Wielowieś na 2019 rok

2019-01-04
UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zawadzkie w 2019 r. na realizację zadania pn. „Pomoc społeczna poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi”

2019-01-04
UCHWAŁA NR llI/21/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dopłaty do Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielowieś

2019-01-04
Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025

2019-01-04
Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027

2019-01-04