Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXVII/267/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2018

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXVII/267/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018.04.05
- tytuł aktu: w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2018

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 2615
- Data ogłoszenia: 12 kwietnia 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2615

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2018-04-06
UCHWAŁA NR XXVII/265/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XXIV/248/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielowieś na rok 2018

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXVII/265/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018.04.05
- tytuł aktu: w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XXIV/248/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielowieś na rok 2018

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 2614
- Data ogłoszenia: 12 kwietnia 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2614

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2018-04-06
UCHWAŁA NR XXVII/262/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ 2 dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXVII/262/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018.04.05
- tytuł aktu: w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 2613
- Data ogłoszenia: 12 kwietnia 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2613

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2018-04-06
UCHWAŁA NR XXVII/261/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wielowieś na stałe obwody głosowania

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXVII/261/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018.04.05
- tytuł aktu: w sprawie podziału Gminy Wielowieś na stałe obwody głosowania

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 2612
- Data ogłoszenia: 12 kwietnia 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2612

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2018-04-06
Uchwała Nr XXVII/268/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie „Budowa infrastruktury do pozyskania energii ze źródeł odnawialnych na ujęciach wody oraz stacjach uzdatniania wody na terenie Gminy Wielowieś”

2018-04-06
Uchwała Nr XXVII/266/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 05 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027

2018-04-06
Uchwała Nr XXVlI/264/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 05 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2018 r. na koszty zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach projektu "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"

2018-04-06
Uchwała Nr XXVII/263/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

2018-04-06
UCHWAŁA NR XXVI/259/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wielowieś na okręgi wyborcze

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXVI/259/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018.03.08
- tytuł aktu: w sprawie podziału Gminy Wielowieś na okręgi wyborcze

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 1618
- Data ogłoszenia: 12 marca 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1618

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2018-03-09
UCHWAŁA NR XXVI/260/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wielowieś w 2018 r.

2018-03-09