Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXX/283/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2018

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXX/283/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018.06.14
- tytuł aktu: w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2018

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 3889
- Data ogłoszenia: 18 czerwca 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3889

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2018-06-20
Uchwała Nr XXX/282/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy Wielowieś do związku metropolitalnego - Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

2018-06-20
Uchwała Nr XXX/281/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wielowieś w drodze inkasa

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXX/281/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018.06.14
- tytuł aktu: w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wielowieś w drodze inkasa

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 3888
- Data ogłoszenia: 18 czerwca 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3888

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2018-06-20
Uchwała Nr XXX/280/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wielowieś

2018-06-20
Uchwała Nr XXX/279/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 r.

2018-06-20
Uchwała Nr XXX/278/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wielowieś za 2017 rok

2018-06-20
Uchwała Nr XXVIII/269/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wielowieś dotyczących wejścia Gminy Wielowieś w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii

2018-05-02
UCHWAŁA NR XXIX/277/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej - porozumienia na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. "Czerpiemy energię ze słońca w Powiecie Gliwickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

2018-05-24
UCHWAŁA NR XXIX/276/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2018

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXIX/276/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018-05-17
- tytuł aktu: w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2018

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 3335
- Data ogłoszenia: 18 maja 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3335

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2018-05-24
Uchwała Nr XXIX/275/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027

2018-05-24