Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXXIII/308/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XXIV/248/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielowieś na rok 2018

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXXIII/308/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018-10-04
- tytuł aktu: w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XXIV/248/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielowieś na rok 2018

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 6317
- Data ogłoszenia: 12 października 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6317
2018-10-11
UCHWAŁA NR XXXIII/303/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXXIII/303/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018-10-04
- tytuł aktu: w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 6314
- Data ogłoszenia: 12 października 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6314

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2018-10-11
UCHWAŁA NR XXXIII/304/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany w statucie Gminy Wielowieś

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXXIII/304/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018-10-04
- tytuł aktu: w sprawie zmiany w Statucie Gminy Wielowieś

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 6315
- Data ogłoszenia: 12 października 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6315

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2018-10-11
UCHWAŁA NR XXXIII/307/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 4 października 20 I 8 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXXIII/307/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018-10-04
- tytuł aktu: w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 6316
- Data ogłoszenia: 12 października 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6316

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2018-10-11
UCHWAŁA NR XXXIII/311/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 4 paździemika 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2018

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXXIII/311/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018-10-04
- tytuł aktu: w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2018

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 6318
- Data ogłoszenia: 12 października 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6318

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2018-10-11
Uchwała Nr XXXIII/ 310 / 2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 04 października 2018 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027

2018-10-11
UCHWAŁA NR XXXIII/309I2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 4 pażdziemika 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/268/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 5 kwietnia 2018r. dotyczącej zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie „Budowa infrastruktury do pozyskania energii ze źródeł odnawialnych na ujęciach wody oraz stacjach uzdatniania wody na terenie Gminy Wielowieś”

2018-10-11
Uchwała Nr XXXIII/306/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 4 października 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudziniec

2018-10-11
Uchwała Nr XXXllI/305/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 4 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Wielowieś z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2019”

2018-10-11
UCHWAŁA NR XXXII/300/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXXII/300/2018
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2018.08.27
- tytuł aktu: w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 5229
- Data ogłoszenia: 28 sierpnia 2018
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5229

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2018-08-28