Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w Gminie Wielowieś

2018-12-19
Remont drogi w Borowianach - Część 2 zamówienia - Przebudowa ul. Wiejskiej w Borowianach

2018-11-05
Remont drogi w Borowianach - Część 1 zamówienia - Remont ul. Wiejskiej w Borowianach

2018-11-05
Dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Pyskowicach, ZSP w Wielowsi i ZSP w Świbiu w roku szkolnym 2018/2019

2018-11-05
Remonty dróg gminnych - część 2 zamówienia Przebudowa ul. Osiedlowej w Radonii oraz Wykonanie podbudowy ul. Spokojnej w Czarkowie

2018-11-05
Remonty dróg gminnych - część 1 zamówienia przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Świbie, Sieroty, Wielowieś i Dąbrówka

2018-11-05
Budowa chodnika i zarurowanie rowu przydrożnego przy ulicy Gliwickiej w Wielowsi

2018-11-05
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Wielowieś

2018-11-05
Dostawa pomocy dydaktycznych, na potrzeby realizacji projektu "Edukacja na wysokim poziomie w Gminie Wielowieś”

2018-06-14
Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Szkoły podstawowej w Świbiu – Wymiana stolarki okiennej

2018-01-25