Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXII/200/2017 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Wielowieś

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXII/200/2017
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2017-09-21
- tytuł aktu: w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Wielowieś

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 5065
- Data ogłoszenia: 26 września 2017
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5065

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2017-09-25
UCHWAŁA NR XXII/207/2017 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2017

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXII/207/2017
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2017-09-21
- tytuł aktu: w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2017

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 5066
- Data ogłoszenia: 26 września 2017
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5066

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2017-09-25
UCHWAŁA NR XXII/204/2017 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielowieś

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Obwieszczenie
- numer aktu:  
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2017-09-21
- tytuł aktu: w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielowieś

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 5070
- Data ogłoszenia: 26 września 2017
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5070

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2017-09-25
Uchwała Nr XXII/208/2017 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 września 2017 r. sprawie przystąpienia Gminy Wielowieś do projektu "Edukacja na wysokim poziomie w Gminie Wielowieś” nr WND-RPSL.11.01.04-24-02CG/17-001, który realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2014-2020 wspólfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2017-09-25
Uchwała Nr XXII/206/2017 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 września 2017 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025

2017-09-25
Uchwała Nr XX/205/2017 Rady Gminy Wlelowieś z dnia 21 września 2017 r. w sprawie udzielenla pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2017 r. na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2957S ul. Czarkowska w Wielowsi"

2017-09-25
Uchwała Nr XXII/203/2017 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 września 2017 r. w sprawie współdziałania w celu zawarcia porozumienia o utworzeniu Klastra Energii

2017-09-25
Uchwała Nr XXII/202/2017 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia przez Gminę Wielowieś z Gminą Tworóg w zakresie realizacji zadania oświatowego

2017-09-25
UCHWAŁA Nr XXII/201/2017 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 września 2017 r. sprawie: wyrażenia zgody na odpłatnc nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Wielowieś pod poszerzenie drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Sieroty

2017-09-25
UCHWAŁA NR XXI/199/2017 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2017

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXI/199/2017
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2017-07-27
- tytuł aktu: w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2017

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 4438
- Data ogłoszenia: 1 sierpnia 2017
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4438

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2017-07-31