Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXI/199/2017 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2017

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXI/199/2017
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2017-07-27
- tytuł aktu: w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2017

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 4438
- Data ogłoszenia: 1 sierpnia 2017
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4438

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2017-07-31
UCHWAŁA NR XXI/194/20117 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Wielowieś

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXI/194/2017
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2017-07-27
- tytuł aktu: w sprawie zmiany w Statucie Gminy Wielowieś

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 4437
- Data ogłoszenia: 1 sierpnia 2017
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4437

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2017-07-31
UCHWAŁA NR XXI/190/2017 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Wielowieś przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXI/190/2017
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2017-07-27
- tytuł aktu: w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Wielowieś  przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 4434
- Data ogłoszenia: 1 sierpnia 2017
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4434

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2017-08-01
UCHWAŁA NR XXI/192/20117 RADY GMINY WIELOWIES z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Świbie

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXI/192/2017
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2017-07-27
- tytuł aktu: w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Świbie

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 4436
- Data ogłoszenia: 1 sierpnia 2017
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4436

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2017-08-01
UCHWAŁA NR XXI/191/2017 RADY GMINY WIELOWÍEŚ z dnia 27 lipca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, nieruchomości położonych na terenie Gminy Wielowieś w ramach zasady de minimis

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXI/191/2017
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2017-07-27
- tytuł aktu: o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, nieruchomości położonych na terenie Gminy Wielowieś w ramach zasady de minimis

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 4435
- Data ogłoszenia: 1 sierpnia 2017
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4435

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2017-07-31
UCHWAŁA NR XXl/195/2017 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Obwieszczenie
- numer aktu:  
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2017-07-27
- tytuł aktu: w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 4439
- Data ogłoszenia: 1 sierpnia 2017
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4439

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2017-07-31
UCHWAŁA NR XXl/198/2017 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie: Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025

2017-07-31
UCHWAŁA NR XXl/197/2017 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia jednostek obsługiwanych przez „Zespól Obsługi Placówek" oraz zakresu powierzonych zadań w ramach wspólnej obsługi

2017-07-31
UCHWAŁA NR XXl/196/2017 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany statutu „Zespołu Obsługi Placówek"

2017-07-31
UCHWAŁA NR XXI/193/2017 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr VII-46/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. z póżn.zm.

2017-07-31