Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XVIII/171/2017 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wielowieś

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XIX/171/2017
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2017-03-23
- tytuł aktu: w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wielowieś

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 1870
- Data ogłoszenia: 28 marca 2017
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1870

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2017-03-28
UCHWAŁA NR XVIII/167/2017 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wielowieś oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XIX/167/2017
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2017-03-23
- tytuł aktu: w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wielowieś oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 1867
- Data ogłoszenia: 28 marca 2017
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1867

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2017-03-28
UCHWAŁA NR XVIII/166/2017 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielowieś dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XIX/166/2017
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2017-03-23
- tytuł aktu: w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielowieś dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 1866
- Data ogłoszenia: 28 marca 2017
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1866

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

Informacja niniejsza została wygenerowana

2017-03-28
UCHWAŁA NR XVIII/169/2017 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielowieś

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XIX/169/2017
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2017-03-23
- tytuł aktu: w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielowieś

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 1868
- Data ogłoszenia: 28 marca 2017
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1868

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2017-03-28
UCHWAŁA NR XVIII/164/2017 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XIX/164/2017
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2017-03-23
- tytuł aktu: w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 1864
- Data ogłoszenia: 28 marca 2017
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1864

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2017-03-28
UCHWAŁA NR XVIII/163/2017 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielowsi

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XIX/163/2017
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2017-03-23
- tytuł aktu: w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielowsi

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 1863
- Data ogłoszenia: 28 marca 2017
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1863

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2017-03-28
UCHWAŁA NR XVIII/170/2017 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XIX/170/2017
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2017-03-23
- tytuł aktu: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 1869
- Data ogłoszenia: 28 marca 2017
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1869

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

 

2017-03-28
UCHWAŁA NR XVIII/165/2017 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wskazania uczniom Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świbiu i Szkole podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielowsi miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII szkoły podstawowej w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w publicznej szkole podstawowej w Wielowsi, powstałej z przekształcenia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi prowadzonej przez Gminę Wielowieś

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XIX/165/2017
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2017-03-23
- tytuł aktu: w sprawie wskazania uczniom Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świbiu i Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielowsi miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII szkoły podstawowej w latach szkolnych 2017/2018 i  2018/2019 w publicznej szkole podstawowej w Wielowsi, powstałej z przekształcenia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi prowadzonej przez Gminę Wielowieś

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 1865
- Data ogłoszenia: 28 marca 2017
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1865

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2017-03-28
UCHWAŁA NR XVIII/172/2017 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XVII/156/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielowieś na rok 2017

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XIX/172/2017
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2017-03-23
- tytuł aktu: w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XVII/156/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielowieś na rok 2017

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 1871
- Data ogłoszenia: 28 marca 2017
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1871

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2017-03-28
UCHWAŁA NR XVIII/174/2017 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2017

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XIX/174/2017
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2017-03-23
- tytuł aktu: w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2017

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 1872
- Data ogłoszenia: 28 marca 2017
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1872

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony

2017-03-28