Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XX/188/2017 RADY GMINY WIELOWIES z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2017

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XX/188/2017
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2017-06-08
- tytuł aktu: w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2017

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 3601
- Data ogłoszenia: 12 czerwca 2017
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3601

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2017-06-19
UCHWAŁA NR XX/180/2017 RADY GMINY WIELOWIES z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spólkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XX/180/2017
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2017-06-08
- tytuł aktu: w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 3598
- Data ogłoszenia: 12 czerwca 2017
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3598

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony

2017-06-19
UCHWAŁA NR XX/183/2017 RADY GMINY WIELOWIES z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiclowieś Nr XVII/156/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiclowieś na rok 2017

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XX/183/2017
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2017-06-08
- tytuł aktu: w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XVII/156/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielowieś na rok 2017

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 3600
- Data ogłoszenia: 12 czerwca 2017
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3600

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2017-06-19
UCHWAŁA NR XX/181/2017 RADY GMINY WIELOWIES z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wielowieś oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XX/181/2017
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2017-06-08
- tytuł aktu: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wielowieś oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 3599
- Data ogłoszenia: 12 czerwca 2017
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3599
2017-06-19
UCHWAŁA NR XX/179/2017 RADY GMINY WIELOWIES z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Czarków

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XX/179/2017
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2017-06-08
- tytuł aktu: w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Czarków

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 3597
- Data ogłoszenia: 12 czerwca 2017
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3597

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2017-06-19
UCHWAŁA NR XX/189/2017 RADY GMINY WIELOWIES z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Wielowieś innym instrumentem platniczym

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XX/189/2017
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2017-06-08
- tytuł aktu: w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Wielowieś innym instrumentem płatniczym

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 3602
- Data ogłoszenia: 12 czerwca 2017
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3602

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2017-06-19
Uchwała Nr XX/ 187/2017 Rady Gminy Wielowieś z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025

2017-06-19
Uchwała Nr XX/ 186 /2017 Rady Gminy Wielowieś z dnia 08.06.2017 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie „Tennomodernizacja budynków komunalnych”

2017-06-19
Uchwała Nr XX/ 185 /2017 Rady Gminy Wielowieś z dnia 08.06.2017 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadanie „Tennomodemizacja budynków komunalnych”

2017-06-19
Uchwała Nr XX/184 /2017 Rady Gminy Wielowieś z dnia 08.06.2017 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadanie „Modemizacja ul. Głównej w Wielowsi”

2017-06-19