Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OŚ.271.1.3.2017 Dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Pyskowicach, ZSP w Wielowsi i ZSP w Świbiu w roku szkolnym 2017/2018 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2017-06-26
OŚ.271.1.2.2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wielowieś - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2017-06-20
OŚ.271.1.4.2017 Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Wielowsi oraz budynku Ośrodka Zdrowia w Wielowsi - Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ

2017-06-14
OŚ.271.1.3.2017 Dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Pyskowicach, ZSP w Wielowsi i ZSP w Świbiu w roku szkolnym 2017/2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty

2017-06-14