Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok 

 

 

 

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia [zł] Orientacyjna wartość zamówienia [€] Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1 Remonty dróg gminnych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 709 000,00 zł 164 207,80 € II kwartał
2 Budowa chodnika i zarurowanie rowu - ul. Gliwicka w Wielowsi Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 490 000,00 zł 113 486,35 € I kwartał
3 Remont drogi w Borowianach Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 302 392,03 zł 70 035,44 € III kwartał
4 Budowa wodociagu tranzytowego Radonia- Świbie Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 528 982,63 zł 122 514,91 € II kwartał
5 Budowa świetlicy wiejskiej w Gajowicach Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 331 331,10 zł 76 737,87 € III kwartał
6 Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w Gminie Wielowieś Usługi Przetarg nieograniczony 170 365,66 zł 39 457,50 € III kwartał
7 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wielowieś Usługi Przetarg nieograniczony 1 984 302,00 zł 460 213,37 € I kwartał
8 Dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Pyskowicach oraz szkól i przedszkoli na terenie gminy Wielowieś w roku szkolnym 2016/2017  Usługi Przetarg nieograniczony 166 666,67 zł 38 654,51 € II kwartał
9 Budowa Systemu Uzdatniania Wody wraz z odcinkiem sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Wielowieś Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 507 860,94 zł 117 786,71 € III kwartał
10 Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez wdrożenie systemów informatycznych dla e-usług w obszarze statutowej działalności Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej Gminy Wielowieś Dostawa Przetarg nieograniczony 460 500,00 zł 106 802,42 € IV kwartał
11 Edukacja na wysokim poziomie w Gminie Wielowieś Dostawa Przetarg nieograniczony 277 493,89 zł 64 358,35 € II kwartał
12 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wielowieś Dostawa Przetarg nieograniczony 217 182,87 zł 50 370,59 € IV kwartał
13 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Gajowice Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 862 256,26 zł 199 980,58 € II kwartał
14 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Wiśnicze Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2 131 325,49 zł 494 312,10 € II kwartał
 


Liczba odwiedzin : 555
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kocot
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Kocot
Czas wytworzenia: 2018-01-25 15:41:26
Czas publikacji: 2018-07-05 11:17:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak