Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok 

 

 

Lp Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia [zł] Orientacyjna wartość zamówienia [€] Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wielowieś Usługi Przetarg nieograniczony 461 890,00 zł 110 634,99 € II kwartał
2 Dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Pyskowicachoraz szkól i przedszkoli na terenie gminy Wielowieś w roku szkolnym 2016/2017  Usługi Przetarg nieograniczony 166 666,67 zł 39 921,12 € II kwartał
3 Termomodernizacja budynków komunalnych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 480 578,07 zł 115 111,28 € II kwartał
4 Konserwacja oświetlenia ulicznego w gminie Wielowieś Usługi Zamówienie z wolnej ręki 389 878,00 zł 93 386,19 € I kwartał
5 Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w Gminie Wielowieś Usługi Przetarg nieograniczony 154 522,75 zł 37 012,32 € II kwartał
6 Budowa infrastruktury do pozyskania energii ze źródeł odnawialnych na ujęciach wody oraz stacjach uzdatniania wody Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 246 341,46 zł 59 005,36 € IV kwartał
7 Remonty dróg gminnych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 493 739,84 zł 118 263,87 € II kwartał
8 Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Dąbrówce Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 109 756,10 zł 26 289,52 € II kwartał
9 Budowa świetlicy wiejskiej w Gajowicach Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 211 382,11 zł 50 631,66 € IV kwartał
10 Budowa kanalizacji sanit. w Wiśniczach Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 1 531 206,50 zł 366 764,83 € IV kwartał
11 Budowa kanalizacji sanit. w Gajowicach Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 560 357,72 zł 134 220,63 € IV kwartał
12 Budowa kanalizacji i chodnika przy ul. Gliwickiej w Wielowsi Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 195 121,95 zł 46 736,92 € IV kwartał
 


Liczba odwiedzin : 579
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kocot
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Kocot
Czas wytworzenia: 2017-01-20 08:49:10
Czas publikacji: 2017-04-28 06:57:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak