Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok 

 
L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia [zł] Orientacyjna wartość zamówienia [€] Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1 Remonty dróg gminnych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 374 966,47 zł 86 844,03 € II kwartał
2 Budowa kanalizacji w Sierotach Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 81 300,81 zł 18 829,66 € II kwartał
3 Modernizacja chodnika ul. Gliwickiej w Wielowsi Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 81 300,81 zł 18 829,66 € II kwartał
4 Dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Pyskowicach oraz szkól i przedszkoli na terenie gminy Wielowieś w roku szkolnym 2016/2017  Usługi Przetarg nieograniczony 166 666,67 zł 38 600,80 € II kwartał
5 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wielowieś Dostawa Przetarg nieograniczony 217 182,87 zł 50 300,59 € I kwartał
6 Odnawialne źródła energii, poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej w Gminie Wielowieś Dostawa Przetarg nieograniczony 377 000,86 zł 87 315,20 € IV kwartał
7 Remont ogrodzenia zespołu pałacowo-parkowego w Wielowsi Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 105 691,06 zł 24 478,55 € III kwartał
 
 

Liczba odwiedzin : 84
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kocot
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Kocot
Czas wytworzenia: 2019-01-22 10:10:49
Czas publikacji: 2019-01-22 10:10:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak