Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Remont dróg gminnych w miejscowości Borowiany i Zacharzowice

2017-09-15
Remont dróg gminnych w miejscowościach Błażejowice i Sieroty

2017-09-15
Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Dąbrówce

2017-09-15
Modernizacja ulicy Głównej w miejscowości Wielowieś

2017-01-24
Dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Pyskowicach, ZSP w Wielowsi i ZSP w Świbiu w roku szkolnym 2017/2018

2017-07-26
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wielowieś

2017-07-26
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wielowsi

2017-07-26
Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Wielowsi

2017-07-26
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wielowieś

2017-06-20