Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Petycja nr 5-2018 z dnia 9.11.2018 r. w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia -  w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych

2018-11-15
Petycja nr 3-2018 z dnia 13.09.2018 r. w sprawie wdrożenia systemu Zarządzania i Monitorowania Energią

2018-09-25
Petycja nr 4-2018 z dnia 20.09.2018 r. w sprawie przystąpienia do Programu Wzorowa Łazienka

2018-09-25
Petycja nr 2/2018 z dnia 22.08.2018 r. w sprawie działań w zakresie efektywności energetycznej

2018-08-28
Petycja nr 1/2018 z dnia 17.08.2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Wielowieś

2018-08-21
Petycja nr 2/2017 z dnia 23.10.2017 r. w sprawie przekazywania za pośrednictwem kanałów informacyjnych Gminy, bezpłatnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców

2017-11-06
Petycja nr 1/2017 z dnia 10.05.2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko talentów NIVEA"

2017-05-19
Petycja nr 5 z dnia 4.11.2016 r. o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku do strony prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów

2016-11-08
Petycja nr 4 z dnia 24.10.2016 r. o dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych"

2016-10-28
Petycja nr 2 z dnia 25.04.2016 r. dot. dokonania analizy zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących „efektywności energetycznej”

2016-04-27