Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2018 r.

2019-01-25
UCHWAŁA NR III/9/2018 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok ”

2019-01-04
Uchwała Nr XXIV/228/2017 Rady Gminy Wielowieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probiemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok"

2018-01-03
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016

2017-02-10
UCHWAŁA NR XVII/148/2016 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok”

2017-01-04
Sprawozdanie z realizacji “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wielowieś za 2015 r.”

2016-04-21
X/83/2015 uchwała w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok”

2016-01-05
GDZIE MOŻESZ ZWRÓCIĆ SIĘ O POMOC?

2015-03-02
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WIELOWSI - Godziny przyjmowania

2015-03-02
Wzór wniosku o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego

2015-03-02