Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Kadencja 2014-2018

Nazwa organu: Rada Gminy Wielowieś

 

Miejscowość: 44-187 Wielowieś Ulica: Główna 1

 

Informacje teleadresowe Rady:

Numer pokoju biura rady: 10

Telefon kierunkowy: 32

Telefon bezpośredni: 237 85 00

Telefon - centrala: 237 85 00

Telefon wewnętrzny: 237 85 08 Fax: 237 85 09

Adres strony internetowej: www.wielowies.pl

Adres poczty elektronicznej: radagminy@wielowies.pl

 

Przewodniczący Rady Gminy:

Pani Róża Rekus

 

Zastępca Przewodniczącego Rady:

Pani Teresa Kuneszko

 

Radni:

Pan Rudolf Grala

Pan Waldemar Grochla

Pan Artur Jendrysik

Pan Sebastian Jendrysik

Pan Andrzej Kalka

Pan Marek Kluba

Pan Rafał Kobinski

Pan Andrzej Korcz

Pan Łukasz Nowak

Pan Adrian Pyka

Pan Stefan Skopek

Pan Rafał Smaruń

Pan Józef Wałach

2015-03-19
Kadencja 2010-2014

Nazwa organu: Rada Gminy Wielowieś


Miejscowość: 44-187 Wielowieś Ulica: Główna 1


Informacje teleadresowe Rady:

Numer pokoju biura rady: 10

Telefon kierunkowy: 32

Telefon bezpośredni: 237 85 00

Telefon - centrala: 237 85 00

Telefon wewnętrzny: 237 85 08 Fax: 237 85 09

Adres strony internetowej: www.wielowies.pl

Adres poczty elektronicznej: radagminy@wielowies.pl


Przewodniczący Rady:

Pan Stefan Kusz


Zastępca Przewodniczącego Rady:

Pani Róża Rekus


Rada Gminy:

Pani Anna Bujara

Pan Rudolf Grala

Pan Waldemar Grochla

Pan Artur Jendrysik

Pan Andrzej Kalka

Pan Marek Kluba

Pan Werner Kocek

Pan Karol Kremzer

Pani Teresa Kuneszko

Pan Adrian Pyka

Pan Stefan Skopek

Pan Rafał Smaruń

Pan Józef Wałach

2015-03-19