Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnej Komisji Rady Gminy Wielowieś 

 

 

Wielowieś, dnia 18 stycznia 2018 r.

RG.0012.5.1.2018

 

ZAWIADOMIENIE

 

Informuję, iż w dniu 25 stycznia 2018 r. o godz. 16:30w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Wielowieś.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

  2. Wybór Przewodniczącego wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy (spośród Przewodniczących Komisji).

  3. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wielowieś za 2017 rok”.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wielowsi z siedzibą ul. Zamkowa 24.

  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach.

  6. Ustalenie programu artystycznego na Dni Wielowsi i Dożynki.

  7. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji Wspólnej z dnia 07.12.2017 r.

  8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

  9. Zakończenie posiedzenia.

 

Załączniki

Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnej Komisji Rady Gminy Wielowieś.pdf

Data: 2018-01-18 15:45:44 Rozmiar: 52.51k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 15
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kocot
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewelina Wróbel
Czas wytworzenia: 2018-01-18 15:44:10
Czas publikacji: 2018-01-18 15:44:10
Data przeniesienia do archiwum: 2018-01-26