Obsługa osób niepełnosprawnych 

 
 
Osoba niepełnosprawna ruchowo chcąc załatwić sprawę w tut. Urzędzie Gminy może  dostać się do budynku Urzędu poprzez wejście głowne Wejście to dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku Urzędu osoba niepełnosprawna powinna zgłosić się do usytuowanego na parterze Sekretariatu, gdzie przedstawia charakter i rodzaj załatwianej sprawy. Pracownik Sekretariatu wzywa właściwego do jej załatwienia pracownika Urzędu i osoba niepełnosprawna zostaje w pełni i stosownie obsłużona. 
Niezależnie od rodzaju załatwianej sprawy każdy pracownik Urzędu jest zobowiązany do okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej m.in. poprzez udzielenie wyczerpujących informacji.
Przyjęto również praktykę, iż na parterze budynku Urzędu załatwiane są nie tylko osoby o ustalonym czy widocznym stopniu niepełnosprawności. Urzędnicy zobowiązani są także do załatwiania w taki sposób ludzi starszych bądź tych, którzy z innych ważnych powodów nie mogą dotrzeć na piętro budynku Urzędu.


 
 

Liczba odwiedzin : 1079
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kocot
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Kocot
Czas wytworzenia: 2013-09-05 08:20:01
Czas publikacji: 2015-03-19 09:43:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak