Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zakup energii elektrycznej dla zasilania oświetlenia ulicznego w Gminie Wielowieś oraz dla zasilania pomieszczeń Urzędu Gminy Wielowieś, oczyszczalni ścieków, oświetlenia polany krzyża, OSP w Gminie Wielowieś, biur ZOPO, boiska Orlik w Wielowsi, gminnych jednostek oświatowych, obiektów będących w administrowaniu ZBGKiM, budynku GOK w Wielowsi oraz świetlic wiejskich

 
2015-03-19
Remont nawierzchni dróg gminnych w 2014 roku

 
2015-03-19
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wielowieś

 
2015-03-19
Dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Pyskowicach, ZSP w Wielowsi i ZSP w Świbiu w roku szkolnym 2014/2015

 
2015-03-19
Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych „nowe osiedle” w Czarkowie – I etap

 
2015-03-19
Remont nawierzchni drogi transportu rolnego ul. Słoneczna w Świbiu, dz. nr 598/118

 
2015-03-19
Opracowanie dokumentacji projektowej zintegrowanego węzła przesiadkowego komunikacji autobusowej w m. Wielowieś z elementami Park&Reik i Park&Beik

 
2015-03-19
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO BUDOWLANEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW W GMINIE WIELOWIEŚ

 
2015-03-19
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Budowa wodociągu tranzytowego pomiędzy miejscowościami Radonia i Świbie w Gminie Wielowieś

 
2015-03-19
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wielowieś

 
2015-03-19