Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej którym w roku 2017r. udzielono pomocy publicznej

2018-05-25
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł (dotyczy: roku budżetowego 2017)

2018-05-25
Informacja dotycząca wykonania budżetu Gminy Wielowieś za I kwartał 2018 rok

2018-04-30
Zarządzenie nr 53/ 2018 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 r.

2018-03-30
Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 r.

2018-03-30
Informacja dotycząca wykonania budżetu Gminy Wielowieś za IV kwartał 2017 rok

2018-02-27
Informacja dotycząca wykonania budżetu Gminy Wielowieś za III kwartał 2017 rok

2017-10-30
Zarządzenie Nr 119/2017 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 10 sierpnia 2017 r. sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

2017-08-17
Informacja dotycząca wykonania budżetu Gminy Wielowieś za II kwartał 2017 rok

2017-07-21
Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 r.

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Sprawozdanie
- numer aktu:  
- organ wydający Wójt Gminy Wielowieś
- data aktu: 2017-03-29
- tytuł aktu: w sprawie wykonania budżetu gminy Wielowieś za 2016 r.

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 3607
- Data ogłoszenia: 12 czerwca 2017
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3607

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2017-03-30