Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2019 r.

2018-12-10
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

2015-03-19
ABC segregacji odpadów

2017-12-07
UCHWAŁA NR XX/181/2017 RADY GMINY WIELOWIES z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wielowieś oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XX/181/2017
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2017-06-08
- tytuł aktu: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wielowieś oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 3599
- Data ogłoszenia: 12 czerwca 2017
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3599
2017-06-19
Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

2015-03-19
UCHWAŁA NR XVIII/169/2017 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielowieś

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XIX/169/2017
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2017-03-23
- tytuł aktu: w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielowieś

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 1868
- Data ogłoszenia: 28 marca 2017
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1868

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

2017-03-28
UCHWAŁA NR XVIII/170/2017 RADY GMINY WIELOWIEŚ z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XIX/170/2017
- organ wydający Rada Gminy Wielowieś
- data aktu: 2017-03-23
- tytuł aktu: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 1869
- Data ogłoszenia: 28 marca 2017
- jednolity identyfikator aktu http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1869

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

 

2017-03-28
Reforma śmieciowa. ABC segregacji

2017-02-08
ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WIELOWIEŚ - 2013 ROK

2017-01-30
ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WIELOWIEŚ - 2014 ROK

2017-01-30