Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Podstawowe informacje

Urząd Gminy Wielowieś
44-187 Wielowieś, ul. Główna 1

REGON: 276257676 NIP: 9691572234

tel.: 32  237 85 00, fax: 32  32 233 51 14

e-mail: info@wielowies.pl

Godziny pracy:

poniedziałek – środa: od 7:00 do 15:00, czwartek: od 7:00 do 17:00, piątek: od 7:00 do 13:00

Rachunek bankowy:

Urząd Gminy Wielowieś OKBS O/Wielowieś 19 8454 1037 2009 1500 0829 0004

2015-03-19
Struktura organizacyjna - książka kontaktowa

Imię i Nazwisko Stanowisko E-mail Telefon
Wójt Gminy
Ginter Skowronek Wójt Gminy wojt@wielowies.pl 32 237 85 01
Zastępca Wójta Gminy
Zygfryd Stróżyk Zastępca Wójta Gminy wicewojt@wielowies.pl 32 237 85 02
Sekretarz Gminy
Ewa Dodak Sekretarz Gminy sekretarz@wielowies.pl 32 237 85 20
Skarbnik Gminy
Martyna Perepetycja Skarbnik Gminy skarbnik@wielowies.pl 32 237 85 10
Referat Finansów
Bożena Golor Stanowisko ds. księgowości podatkowej i pomocy publicznej podatki@wielowies.pl 32 237 85 16
Lucyna Ścisiewicz Stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych wymiar@wielowies.pl 32 237 85 17
Katarzyna Kozakiewicz Stanowisko ds. płac place@wielowies.pl 32 237 85 14
Cecylia Cieślik Stanowisko ds. księgowości budżetowej finanse@wielowies.pl 32 237 85 13
Daria Dorsz
Stanowisko ds. obsługi kasowej kasa@wielowies.pl 32 237 85 15
Irena Sus Stanowisko ds. księgowości podatkowej i pomocy publicznej ksiegowosc@wielowies.pl 32 237 85 11
Kazimiera Drewniak Stanowisko ds. ewidencji należności za zagospodarowanie odpadami komunalnymi odpady@wielowies.pl 32 237 85 24
Małgorzata Drzensla Stanowisko ds. rozliczania podatku VAT vat@wielowies.pl 32 237 85 12
Referat Ekorozwoju
Weronika Cieślik Stanowisko ds. gospodarki gruntami nieruchomosci@wielowies.pl 32 237 85 05
Sebastan Główka
Stanowisko ds. rolnictwa i promocji rolnictwo@wielowies.pl 32 237 85 06
Anna Meinhardt Stanowisko ds. budownictwa i dróg drogi@wielowies.pl 32 237 85 04
USC
Gabriela Jastrzembska Kierownik USC usc@wielowies.pl 32 237 85 22
Sekretariat Wójta i obsługa Rady Gminy
Ewelina Wróbel Zastępca Kierownika USC radagminy@wielowies.pl 32 237 85 08
Stanowiska samodzielne
Mariola Hajduk Radca Prawny radca@wielowies.pl 32 237 85 18
Wiesława Rabiza Samodzielne stanowisko ds. handlu i ewidencji ludności el@wielowies.pl 32 237 85 21
Irena Niedzielska Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, oraz ochrony informacji niejawnych oc@wielowies.pl 32 237 85 23
Magdalena Molenda Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej oraz ochrony danych osobowych info@wielowies.pl 32 237 85 00
Grzegorz Nowak Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej kontrola@wielowies.pl 32 237 85 19
Radosław Trzciński Informatyk informatyk@wielowies.pl 32 237 85 07
Krzysztof Kocot Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i pozyskiwania środków unijnych ekologia@wielowies.pl 32 237 85 03
2015-03-19
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Wielowieś

2015-03-19
Nieodpłatna pomoc prawna

2016-01-05
Statut Urzędu Gminy Wielowieś

 
2015-03-19
Regulamin udzielania zamówień do kwoty 30 tys. euro w Urzędzie Gminy Wielowieś

 
2015-03-19