Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Remont nawierzchni ul. Wiejskiej w Czarkowie - (do pos.32), Remont chodnika pomiędzy ul. Kościelną a Klasztorną w m. Wielowieś, Utwardzenie nawierzchni działki kostką brukową w m. Błażejowice, Remont nawierzchni Wielowieś - przejazd na terenie siedziby Gminy, Remont nawierzchni brukowej Świbie skrzyżowanie ul. Słoneczna z Pocztową

 
2015-03-19
Przeprowadzenie form doskonalenia nauczycieli i podnoszących kwalifikacje pracowników placówek oświatowych Gminy Wielowieś w ramach projektu Innowacje oświatowe w Gminie Wielowieś współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IX PO KL

 
2015-03-19
Remont chodnika przy ul. Słonecznej, działka nr 598/118 km 14 obręb Świbie

 
2015-03-19