Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Lista uczestników projektu „parasolowego” z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii

2018-01-23
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFXV7840.2.51.2017

2018-01-16
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:„Rozbudowa gospodarstwa rolnego w miejscowości Świbie gmina Wielowieś powiat gliwicki”

2018-01-02
INFORMACJA W SPRAWIE KONTAKTU ZE SŁUŻBAMI PROWADZĄCYMI I NADZORUJĄCYMI ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE WIELOWIEŚ

2017-11-24
INFORMACJA o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2017-07-10
Nowe przepisy dotyczące ochrony zadrzewień obowiązujące od 17 czerwca 2017 r.

2017-06-19
Informacja w sprawie dotacji z budżetu powiatu spółkom wodnym

2017-03-13
Informacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach w sprawie usuwania drzew i krzewów po nowelizacji ustawy o ochronie przyrody

2017-03-13
Reforma śmieciowa. ABC segregacji

2017-02-08
Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Katowicach

2017-01-18