Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy Wielowieś w sprawie wejścia Gminy Wielowieś w skład Związku Metropolitalnego - Górnośląsko-Zaglębiowskiej Metropolii

2018-06-14
SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY

2018-06-14
Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 12.06.2018 r. w sprawie: ogloszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości na cele rolnicze na okres nieoznaczony

2018-06-12
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIELOWIEŚ Z DNIA 8 czerwca 2018 ROKU O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIELOWIEŚ

2018-06-08
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji

2018-06-07
PROGRAM ZDROWOTNY DOTYCZĄCY SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH PRZECIWKO BAKTERIOM MENINGOKOKOWYM GRUPY C

2018-05-30
Informacja Wójta Gminy Zbrosławice o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce i budowie mostu nad ciekiem bez nazwy W ciągu DW907 W km 39+748 W m. Kieleczka (Gmina Wielowieś, powiat gliwicki)

2018-05-24
Program SMOG STOP - Edycja 2018

https://www.wfosigw.katowice.pl/program-smog-stop-2018.html

2018-04-17
KOMUNIKAT - Wymiana dowodów osobistych

2018-02-15
Informacja o zmianach w funkcjonowaniu komunikacji

2018-02-02