Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o mozliwości zgłaszania kandydatów do nagrody „Wielowiejski Złoty Kłos”

2018-04-13
Program SMOG STOP - Edycja 2018

https://www.wfosigw.katowice.pl/program-smog-stop-2018.html

2018-04-17
ZARZĄDZENIE Nr 58/2018 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 12.04.2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację „ Programu zdrowotnego na lata 2015-2019 dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C ”,w roku 2018

2018-04-13
OGŁOSZENIE NR 51/2018 WÓJTA GMINY WIELOWIEŚ z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 r. położonych na obszarze gminy Wielowieś

2018-03-27
KOMUNIKAT - Wymiana dowodów osobistych

2018-02-15
Wsparcie administracji w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

2018-02-12
Informacja o zmianach w funkcjonowaniu komunikacji

2018-02-02
INFORMACJA W SPRAWIE KONTAKTU ZE SŁUŻBAMI PROWADZĄCYMI I NADZORUJĄCYMI ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE WIELOWIEŚ

2017-11-24
INFORMACJA o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2017-07-10
Nowe przepisy dotyczące ochrony zadrzewień obowiązujące od 17 czerwca 2017 r.

2017-06-19