Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 

 

Zgodnie z przepisami prawa Urząd Gminy Wielowieś jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Urząd Gminy Wielowieś prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Urzędu Gminy Wielowieś: http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+Wielowie%C5%9B

 
 

Liczba odwiedzin : 1534
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kocot
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Kocot
Czas wytworzenia: 2016-02-09 09:55:52
Czas publikacji: 2016-02-09 09:59:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak