Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Pyskowicach, ZSP w Wielowsi i ZSP w Świbiu w roku szkolnym 2015/2016

2015-06-25
Remont nawierzchni dróg gminnych w 2015 roku w miejscowościach Świbie (zapłocie), Sieroty ul. Kościelna i ul. Św. Jana, Wielowieś ul. Ogrodowa, Czarków ul. Wiejska (do nr 32), Kieleczka ul. Wiejska (do nr 2) oraz umocnienie rowu przydrożnego płytami betonowymi ażurowymi w m. Dąbrówka przy ul. Kościelnej wraz z profilowaniem skarpy

2015-06-12
Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych „nowe osiedle” w Czarkowie II etap

2015-03-06
Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wiśnicze (działka nr 202/30 Arkusz 4)

2015-05-26
Aktualizacja „Gminnego Planu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Wielowieś” zgodnie z zasadami Programu Ministerstwa Gospodarki: „Konkurs – Azbest 2015 !”

2015-03-27
Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Wiśniczach wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 
2015-03-19
Nadzór inwestorski nad zadaniami: A. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Wiśnicze”; B. „Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Czarkowie”

2015-02-25