Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Wielowsi

2018-07-26
Informacja o kondydatach spełniających wymagania formalne w naborze na wolne Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Wielowsi

2018-07-24
Ogłoszemie o naborze na wolne Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Wielowsi

2018-07-10
Wyniki naboru na wolne Stanowisko ds. obsługi kasowej w Urzędzie Gminy w Wielowsi

2018-06-07
Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne w naborze na wolne Stanowisko ds. obsługi kasowej w Urzędzie Gminy w Wielowsi

2018-05-30
Ogłoszemie o naborze na wolne Stanowisko ds. obsługi kasowej w Urzędzie Gminy w Wielowsi

2018-05-16
Ogłoszenie o mozliwości zgłaszania kandydatów do nagrody „Wielowiejski Złoty Kłos”

2018-04-13
ZARZĄDZENIE Nr 58/2018 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 12.04.2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację „ Programu zdrowotnego na lata 2015-2019 dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C ”,w roku 2018

2018-04-13
Zarządzenle nr 39/2018 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)” na lata 2015-2019

2018-03-06
Ogłoszenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu z dnia 16.01.2018r. dot. wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia w okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.

2018-02-27