Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz zatwierdzenia regulaminu jej pracy

2018-01-10
Ogłoszenie o możliwości wskazania kandydatów do komisji konkursowych ds. zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia

2017-12-22
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Wielowieś w roku 2018 w następujących dziedzinach: I. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; II Ochrona i promocja zdrowia;

2017-12-21
Miejsce i termin składania ankiet do projektu „parasolowego” z zakresu odnawialnych źródeł energii

2017-12-14
Decyzja Wójta Gminy Wielowieś w sprawie przyznania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych í gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś na podstawie uchwały Rady Gminy Wicłowieś Nr XVIII/159/2012 7. dnia 24.10.2012 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXIII/218/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku.

2017-12-01
Nabór wniosków od mieszkańców gminy Wielowieś w ramach projektu „parasolowego” z zakresu odnawialnych źródeł energii

2017-12-01
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika socjalnego W Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielowsi

2017-11-29
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielowsi

2017-11-29
Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się i spełniają wymogi formalne naboru na wolne stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielowsi

2017-11-24
Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielowsi

2017-11-20