Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenle nr 39/2018 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)” na lata 2015-2019

2018-03-06
Ogłoszenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu z dnia 16.01.2018r. dot. wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia w okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.

2018-02-27
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację w roku 2018, gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)”

2018-02-15
Kuźnia Kompetencji Kluczowych

2018-02-02
Lista uczestników projektu „parasolowego” z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii

2018-01-23
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W OKRESIE OD 1.01.2018r. DO 31.12.2018r.

2018-01-16
Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz zatwierdzenia regulaminu jej pracy

2018-01-10
Ogłoszenie o możliwości wskazania kandydatów do komisji konkursowych ds. zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia

2017-12-22
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Wielowieś w roku 2018 w następujących dziedzinach: I. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; II Ochrona i promocja zdrowia;

2017-12-21
Miejsce i termin składania ankiet do projektu „parasolowego” z zakresu odnawialnych źródeł energii

2017-12-14