Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o wynikach konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia

2019-01-10
Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz zatwierdzenia regulaminu jej pracy

2019-01-07
Zarządzenie Nr 188/2018 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia możliwości wskazania kandydatów do komisji konkursowej ds. zaopiniowania oferty na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu

2018-12-21
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia

2018-12-17
Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Główny Księgowy w ZBGKiM Gminy Wielowieś

2018-11-26
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) na terenie Gminy Wielowieś w 2018 r.

2018-09-04
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Wielowsi

2018-07-26
Informacja o kondydatach spełniających wymagania formalne w naborze na wolne Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Wielowsi

2018-07-24
Ogłoszemie o naborze na wolne Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Wielowsi

2018-07-10
Wyniki naboru na wolne Stanowisko ds. obsługi kasowej w Urzędzie Gminy w Wielowsi

2018-06-07