INFORMACJE SYSTEMOWE O WYBRANEJ JEDNOSTCE 

 
 

Pełna nazwa jednostki: Gminny Oćrodek Kultury w Wielowsi

Adres jednostki: 44-187 Wielowieś, ul. Główna 47

Nazwa organu tworzącego: Gminna Rada Narodowa w Wielowsi

Akt tworzący: Uchwała nr. XXIII-65/77 z dnia 28.11.1977r

 
Liczba odwiedzin : 2094
Podmiot udostępniający informację : Gminny Ośrodek Kultury
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kocot
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Kocot
Czas wytworzenia: 2015-04-08 12:32:43
Czas publikacji: 2015-04-08 12:35:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak